De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att registreras i ett databasregister i Sollefteå Kommun. Uppgifterna som registreras behövs för administration, statistik, beslut om plats inom förskola/fritidshem samt debitering av avgift. Uppgifterna behandlas enligt GDPR och du har rätt att begära utdrag av personuppgifterna, se vår E-tjänst "Begäran om registerutdrag" på www.solleftea.se.
Close Help